Účel nadačního fondu

Nadační fond byl zřízen za účelem krytí nákladů spojených
se studiem a výukou ve Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště. 

finanční a materiálové zabezpečení
výuky v odborných i teoretických předmětech
podpora tvůrčích aktivit studentů školy
a jejich výstavní činnosti
nákup nadstandardních učebních pomůcek, licencí
oceňování studentů či vynikajících výtvarných
počinů studentů (klauzura nebo maturitní práce,
vzorná prezentace školy, umístění v soutěžích)
částečné až úplné pokrytí nákladů spojených
s účastí studentů ve výtvarných a jiných soutěžích,
na plenérech, soustředěních, tvůrčích dílnách
a na studijních pobytech

Podpořte nás

Nadační fond Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště pomáhá téměř třem stům žákům z devíti uměleckých oborů vyučovaných na SUPŠ. Chceme pomáhat zajistit pro školu nejmodernější vybavení a potřebný software. Díky naší činnosti všichni studenti každý rok pracují s nejnovější verzí grafických programů a pro svou tvorbu mají možnost využít nadstandardní materiálové vybavení. Podporujeme také srovnávání sociálních rozdílů.  Jsme přesvědčeni, že pro žáky je dobré jen to nejlepší. 

Oceněné a podpořené projekty

Nadační fond byl zřízen za účelem krytí nákladů spojených
se studiem a výukou ve Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště. 

Zakoupení licence Adobe CC

Romana Uhříčková

Všichni žáci využívají aktuální verzi programů.

Školní kolo soutěže Portrét 2020

Rebeka Klose

Soutěž v kategorii malba a kresba portrétu.

Nejlepší maturitní práce

Tereza Havránková

Devět autorů bylo oceněno finanční částkou.

Kontakt

Pavlína Presová 
+420 572 551 500 (telefon do školy)
email: presova@supsuh.cz